Uznane terytorium

Dolina Loary, rozciągająca się na długości 280 km i obejmująca powierzchnię 800 km2, od 2000 roku jest największym obszarem we Francji wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako krajobraz kulturowy.

 

Światowe dziedzictwo UNESCO: uniwersalna i wyjątkowa wartość

Uznanie przez UNESCO uniwersalnej i wyjątkowej wartości Doliny Loary umożliwiło dołączenie jej do prestiżowej listy 878 zabytków kultury i przyrody, wpisanych na listę światowego dziedzictwa, na której znajdują się już takie obiekty, jak Statua Wolności w Nowym Jorku, Wielki Mur Chiński i świątynia Abu Simbel w Egipcie.

Dolina Loary, miejsce wyjątkowe z punktu widzenia historii i sztuki, ukazuje jak człowiek, z biegiem wieków, potrafił zdobyć miejsce wzdłuż rzeki, zaprzęgając jej siły do działania, regulując ją i chroniąc się przed jej kaprysami. Krajobraz Doliny Loary, a w szczególności jej liczne zabytki kultury, są przykładem wpływu ideałów Renesansu i Oświecenia na myśl i dzieła w Zachodniej Europie. Jest także wyjątkowy z punktu widzenia jakości spuścizny architektonicznej – zabytkowych miast takich, jak Blois, Chinon, Orléans, Saumur, Tours, Nantes czy Angers, ale także uznanych na świecie zabytków, takich jak zamki Chambord i Chenonceau, zamek królewski w Amboise, ogrody zamku Villandry, zamek Clos Lucé, czy opactwo królewskie w Fontevraud...

Więcej na temat Doliny Loary >>